Hotly Impressing Coordinate - Doing It Right Before Your Annetta.

Posts filed under: general

fortsättningen här

Kangertech är en till sådan grej.... För att fortsätta med texten - vi människor har en benägenhet till beroenden. Vi söker oss till njutningen som sedan kan bli ett beroende. Varje människa är lite olika hur hjärnan är konstruerad och vilket beroende man mest faller för. Vissa blir alkoholister, andra matmissbrukare (där finns ju åtskilliga varianter där också), andra snusar eller röker. Men jag förstår inte varför man måste framställa en dålig sak som någonting ganska ok!? Rökning är dålig för kroppen; punkt slut.